Chiara Vitetta » leggere per conoscere se stessi

Chiara Vitetta

"Una vita senza libri è una vita di sete". (Stephen King)