Chiara Vitetta » vergine giyrata lvira dones

Chiara Vitetta

"Una vita senza libri è una vita di sete". (Stephen King)